MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Bireyin ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu, işin gerektirdiği vasıfları taşıdığını, teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olduğunu gösteren bir belgelerdir. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren meslek grupları ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışında bütün mesleklere için mesleki yeterlilik belgesi önümüzdeki süreçte zorunlu hale gelecektir.

Rumeli OSGB olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Hizmetimiz;