Ortam Ölçüm Hizmeti

İşyeri ortam ölçümleri; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır.Bu yükümlülükleriyle beraber ayrıcana 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumakla bir kere daha zorunlu kılınmıştır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetleri veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçümler, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla zorunludurlar.

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gerekmektedir

PERİYODİK KONTROLLER

 

TEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRME

 

 

Rumeli OSGB olarak işletmenizi daha sağlıklı ve güvenli bir ortama dönüştürmek için işletmenizde ki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini veriyoruz.


Call Now Button