Mobil Sağlık Hizmeti

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli aralıklarla yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi işyerlerinde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülüktür. Tüm çalışanların hastaneye gönderilmesi üretim gücünün kaybı olacağından Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanarak kayıplar engellenmiş olur. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması, periyodik olarak tekrarlanması ve bu kayıtların çalışan işten çıktıktan sonra bile saklanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görülmesi ve gerekli önlemlerin tedbirlerin alınması için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

FİZYOLOJİK TESTLER

LABORATUVAR TESTLER

 

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Rumeli OSGB olarak işe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri vb. testleri kurumumuza yaptırabilirsiniz.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler için Akciğer Filmi, İşitme Testi, EKG (Elektrokardiyografi), Solunum Fonksiyon testi, İdrar tahlili ve Kan testleri yapılır.

Bu testler İş yeri hekimi tarafından değerlendirilip özlük dosya halinde tek tek dosyalanıp takdim edilir ve dosyalarınız Rumeli OSGB arşivinde saklanır.

İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yaptırmak istememektedirler. Bunun yanı sıra işverenleri ise zaman ve maddi olarak zor durumda bırakmaktadır. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında sıra ve yüksek ücret nedeniyle aksamalar meydana gelmekte, bu da işçilerin sağlık verilerinin oluşturulmasında ve takibinin yapılamamsına sebep vermektedir. Bu sebepten Rumeli OSGB olarak bu tarz sorunlar yaşamadan işlemlerinizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.


Call Now Button