İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimliği; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; hekimlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi durumunda belgeyi alabilirler.

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

İşyeri hekimi, sağlık ve güvenlik arasındaki bağı oluşturan adeta bir köprü görevini yürütmektedir. Çalışma ortamının risklerinin uzman hekimler tarafından en aza indirilmesi için işverenden yapılmasını istediği çalışmalar asla maliyet olarak görülmemesi gerekmektedir.. Yapılan çalışmalar sayesinde işyerinin güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir kazada ödenecek tazminat, tedavi ve rehabilitasyon maliyetlerinin önüne geçileceğinden yatırım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Önlemler sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilmesi işveren için büyük bir artı oluşturmaktadır.

 

Rumeli OSGB bünyesinde birçok farklı tıp alanında profesyonelleşmiş işyeri hekimleri de görev yapmakta olup işletmeniz için iş sağlığı hizmeti vermekten kıvanç duyarız.


Call Now Button