İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Hizmeti

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorunluluğu getirmiştir..

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önem arz etmektedir.. Yapılan araştırmalar da İş Kazalarının; % 88’i insan hatası sebebiyle, % 10 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana geldiği görülmektedir.

İş Kazalarının % 50’si kolaylıkla engellenebilecek kazalar oluşturmaktadır. İş Kazalarının % 48’i sistemli bir çalışma ile engellenebilecek türden kazalardan oluşmaktadır. Kazaların sadece % 2 ‘si engellenemeyecek türden kazalar oluşturmaktadır. Meslek hastalıklarının ise %100 ü  gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilinir.

Rumeli OSGB bünyesinde birçok farklı meslek dalında daha önce yetkin tecrübesi bulunan A ,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarıyla, birçok farklı tıp alanında profesyonelleşmiş işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinizi zevkli hale getirin.


Call Now Button