İş Güvenliği Uzman Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir. İş hukukunda bu göreve “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılır. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman eğitimini ve bilgisini aşacak durumlar söz konusudur. Böyle bir durumda iş güvenliği üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen her türlü riskten koruma görevini yerine getirilmesinde yardımcı olmaktadır.

İş kazalarının boyutu ne kadar küçük olsa bile büyük kayıplara neden olabilecek yeni riskler oluşturabilmektedir. Kayıpları örneklersek üretim aksaması, tazminat gibi maliyetlerin oluşması, can kaybı durumlarına sebebiyet verecektir. Bu olumsuz durumları işveren, çalışan ve üretimin ulaşacağı müşteri tarafından bile kabul edilebilecek durumlardan değildir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLERİ

İş güvenliği uzmanları; tehlikelerin belirlenmesinde ve tehlike oluşturan yada oluşturabilecek unsurlar hakkında fikir sahibi olan çalışanların fikirlerini alarak iş güvenliğini sağlamak açısından alınması gereken tedbirler işverene yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Oluşabilecek herhangi yangın, patlama gibi olayların önleminin önceden alınmış olmasını sağlamak ve doğal afet gibi konularda acil durum eylem planın hazırlanmış olmasını sağlamalıdır.

İşyerinde yapılan güvenlik çalışmaları ve çalışma ortamının denetim sonuçları uzman tarafından kayıt altında tutulup, raporlar işyeri hekimi ile birlikte hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu çalışmalar periyodik olarak yapılmalı, bakım ve kontrole tabi tutulmalı, uygulamaları yapılmalıdır.

Çalışan personel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda bilgilendirilmelidir. Bunun için uzmanın ait olduğu tehlike sınıfındaki risklerle ilgili bilgileri sindirmiş olması gerekmektedir. Çalışanlara yapılan iş güvenliği eğitimleri belli aralıklarla yenilenmeli ve bilgilendirme faaliyetleri işverenin onayında uygulanmalı ve takip edilmelidir. Çalışanların çalışabilmesi için zorunlu belgeleri hazırlamak da iş güvenliği uzmanlarının görevleri dâhilindedir.

İş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri; iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile yayınlanarak İş ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI AMACI

 

Rumeli OSGB bünyesinde birçok farklı meslek dalında daha önce yetkin tecrübesi bulunan A ,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarıyla işletmeniz için iş güvenliği hizmeti vermekten kıvanç duyarız.


Call Now Button