Diğer Sağlık Personelimiz Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Diğer Sağlık Personelinin görev ve yetkileri; 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik diğer sağlık personeli hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri şu şekildedir,

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı bulunmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesinde bir engel yoktur.
Diğer sağlık personeli olarak, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişilerdir.

Rumeli OSGB bünyesinde alanında tecrübe edinmiş diğer sağlık personelleriyle  işletmeniz için iş sağlığı hizmeti vermekten kıvanç duyarız.


Call Now Button